Uppdateringar

Hem

Här listas uppdateringar för att det ska vara lätt att se vad som ändrats.

Datum Uppdatering
2021-09-07 Information om installation av fibernät på Hälltorp. Uppdatering
2021-08-30 Information om installation av fibernät på Hälltorp.
2021-05-14 Kontaktinformation har ändrats på så sätt att information om styrelsens roller nu endast kan läsas om man loggar in eftersom det börjat komma meddelanden om fejkade betalningar till kassören.
2021-05-14

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från årsmöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2021-05-07

Kontaktinformation till nya funktionärer och e-postlistor är uppdaterade liksom "Kom-ihåg lappen".

2021-04-26

Information inför årsmötet 2021 uppdaterades med revisionsberättelse.

2021-04-20

Information inför årsmötet 2021 uppdaterades med ny kallelse och verksamhetsplan för 2021.

2021-04-19 Bevattning Meddelande: Bevattningen planeras starta söndag 9:e maj.
2021-04-12

Information inför årsmötet 2021 uppdaterades med kallelse m.m.

2021-04-09 Uppdaterad karta över ComHem kabelnät tillagd.
2021-04-09 Information om beställning av fiberanslutning på Hälltorp uppdaterades.
2021-03-30 Information om beställning av fiberanslutning på Hälltorp uppdaterades.
2021-03-29 Information om beställning av fiberanslutning på Hälltorp uppdaterades.
2021-03-11 Information om beställning av fiberanslutning på Hälltorp uppdaterades.
2021-01-27 Information om beställning av fiberanslutning på Hälltorp uppdaterades.
2020-10-27 Information om beställning av fiberanslutning på Hälltorp kompletterades med uppdaterade prisexempel.
2020-10-15 Information om beställning av fiberanslutning på Hälltorp inlagd.
2020-09-07 Meddelande angående fiberanslutning på Hälltorp uppdaterat.
2020-09-07 Information inför årsmötet 2020 uppdaterades med ny budget för bevattning.
2020-09-06 Information inför årsmötet 2020 uppdaterades med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
2020-09-06

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från styrelsemöten.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2020-08-23 Information inför årsmötet 2020 uppdaterades med årsredovisning och budget samt information om fiber och ComHem.
2020-06-28 Mer info samt prisjämförelser för bredband och TV på fiber inlagd.
2020-06-25 Meddelande/enkät angående fiberanslutning på Hälltorp inlagd.
2020-03-13

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från styrelsemöten.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2019-05-12 Kontaktinformation till nya funktionärer är uppdaterad.
Kom-ihåg lapp är uppdaterad.
2019-04-29

Kontaktinformation till nya funktionärer och e-postlistor är uppdaterade.

2019-03-28

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från årsmöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2019-03-16 Information inför årsmötet 2019 uppdaterades med årsredovisning och budget.
2019-02-26

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från styrelsemöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2019-02-21 Information inför årsmötet 2019 uppdaterades med kallelse, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
2019-02-19 Hälltorps webb-plats flyttad till nytt webb-hotell, Miss Hosting.
2018-12-02 Sidan Avtal ComHem uppdaterad med meddelande om prishöjning från 2019-01-01.
2018-11-10

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från styrelsemöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2018-04-23 Bevattning Meddelande: Bevattningen planeras starta lördag 5:e maj.
2018-04-23

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från årsmöte och styrelsemöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2018-03-18 Information inför årsmötet 2018 uppdaterades med information om nya Dataskyddsförordningen (GDPR).
2018-03-14 Information inför årsmötet 2018 uppdaterades med verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget, revisionsrapport samt verksamhetsplan.
2018-02-14 Information inför årsmötet 2018 uppdaterades med kallelse.
2017-11-04 Nya registerutdrag för samfällighetsföreningen och gemensamhetsanläggningarna lades in.
2017-11-04 Nya stadgar som antogs på årsmötet 2017 lades in.
2017-11-02 Beslutsunderlag angående gruppavtalet med ComHem lades in.
2017-06-25 Instruktioner för hantering av bevattningsanläggningen lades in.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.
2017-06-17 Kontaktinformation till nya funktionärer är uppdaterad.
Kom-ihåg lapp är uppdaterad.
2017-05-01 Bevattning Meddelande: Bevattningen startades idag.
2017-05-01

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från styrelsemöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2017-04-03

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från styrelsemöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2017-03-26

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från årsmöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2017-02-25

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från styrelsemöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2017-02-17 Information inför årsmötet 2017 uppdaterades med verksamhetsberättelse och valberedningens förslag.
2017-02-16 Information inför årsmötet 2017 uppdaterades med kallelse, dagordning, årsredovisning, budget, revisionsberättelse, verksamhetsplan samt förslag till nya stadgar.
2017-01-22 Uppdatering av sidan med information om gemensamhetsanläggningar, nytt registerutdrag från Lantmäteriet med rätt styrelsemedlemmar.
2017-01-22

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från styrelsemöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2016-12-11 Uppdaterat sidan om Kabel-TV, bredband och telefon med tips.
2016-11-20

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från styrelsemöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2016-11-20 Uppdatering av sidan med information om gemensamhetsanläggningar.
2016-09-11

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från styrelsemöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2016-05-07

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från styrelsemöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2016-04-25 Information om Grannsamverkan lades till.
2016-04-24 Bevattning Meddelande: Bevattningen startas under vecka 18.
2016-04-22

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från årsmöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2016-03-12 Uppdaterat sidan om Kabel-TV, bredband och telefon.
2016-02-18 Information inför årsmötet 2016 har uppdaterats med årsredovisningar och budget. Nu är alla bilagor till årsmötet inlagda.
2016-02-14 Information inför årsmötet 2016 har uppdaterats med kallelse, dagordning och revisionsberättelse.
2016-02-02 Information inför årsmötet 2016 har uppdaterats med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
2015-12-12

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från styrelsemöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2015-09-27 Länk till en problemloggningsfunktion lades till.
2015-09-27

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från styrelsemöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2015-08-29 Information om facebook-grupp för Hälltorp har lagts till.
2015-06-15

Protokoll från möten uppdaterad med protokoll från årsmöte och styrelsemöte.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2015-03-08 Uppdatering av vilka fria digitala och analoga TV-kanaler som är tillgängliga i Hälltorps kabel-TV-nät utan extra avgift.
2015-03-07 Kontaktinformation till nya styrelsen är uppdaterad.
Kom-ihåg lapp är uppdaterad.
2015-02-21

Information inför årsmöte. Verksamhetsberättelse har lagts till.

2015-02-19 Information inför årsmöte. Resultat- och balans-räkning samt budget för kabel-TV och bevattning har lagts till. Även revisionsberättelser har lagts till.
2015-02-10

Protokoll från möten uppdaterad: nya styrelsemötesprotokoll.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2015-02-09 Sidan tivsel och miljö uppdaterad med brev till Hammarö kommun angående asfaltering, lekplatser, trädgallring och vassröjning.
2015-02-09 Information inför årsmöte. Årsmötet blir söndagen 1:a mars i församlingshemmet Arken.
2014-05-21 Samverkan uppdaterad beträffande byte eller uppvarvning av ventilationsfläkt.
2014-05-12 Protokoll från möten uppdaterad: protokoll från årsmötet och nytt styrelsemötesprotokoll.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.
2014-04-18 Bevattning Meddelande: Bevattningen startas under vecka 17.
2014-04-15 Information från årsmöte. Resultat- och balans-räkning för kabel-TV och bevattning har lagts till.
2014-03-31 Information inför årsmöte. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan har lagts till.
2014-03-09 Information inför årsmöte. Årsmötet blir måndagen 31 mars i Hammarö Utbildningscenter.
2014-03-09 Protokoll från möten uppdaterad: nytt styrelsemötesprotokoll.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.
2014-03-09 Samverkan uppdaterad beträffande sotning av ventilationskanaler.
2014-01-06 Samverkan uppdaterad beträffande sotning av ventilationskanaler.
2013-11-11 Protokoll från möten uppdaterad: nytt styrelsemötesprotokoll.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.
2013-09-22 Bevattning Uppdaterad information om stängning och regler.
2013-07-09 Bevattning Meddelande: Driftstörningar på bevattningen har åtgärdats.
2013-06-23 Bevattning Meddelande: Driftstörningar på bevattningen.
2013-05-09 Sidan Avtal uppdaterad med nya ComHem-avtalet.
2013-05-07 Bevattning Meddelande: Bevattningen startas under vecka 20.
2013-04-28 Styrelse och funktionärer uppdaterad.
2013-04-07 Protokoll från möten uppdaterad med flera mötesprotokoll.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.
2013-03-22 Dokument till årsmöte har lagts in. Årsmötet blir måndagen 25 mars i Hammarö Utbildningscenter.
2013-01-02 Nyheter angående gruppavtalet med ComHem.
2012-10-21 Nyheter om möte med ComHem angående gruppabonnemang.
2012-08-13 Protokoll från möten uppdaterad: nytt styrelsemötesprotokoll.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.
2012-07-08 Ny sida om tivsel och miljö.
2012-06-25 Nyheter om nytt gruppabonnemang med ComHem.
2012-05-01 Uppdaterade information om nytt avtal för Internet/kabel-TV.
2012-04-28 Uppdaterade sidan Styrelse och funktionärer.
2012-04-24 Dokument från årsmötet har lagts in.
2012-04-16 Information om årsmöte.
2011-11-04 Ny sida med info om IT-gruppens studier av framtida bredband.
2011-10-09 Ny sida med info om e-postlistor skapades. Länk från styrelse-sidan.
2011-09-20 Bevattning Regler för bevattningsanläggning uppdaterades.
2011-09-18 Bevattning Meddelande: Bevattningen stängs av 24:e september.
2011-09-04 Uppdaterat kom-ihåg lapp med kontaktinformation.
2011-08-28 Bevattning Regler för bevattningsanläggning samt arbetsinstruktion för servicegrupp inlagt.
2011-05-22 Tips! angående bekämpning av mossa (och sniglar).
2011-05-19 Nyheter Grävning/återställning av kanalen till bevattningsanläggningen.
2011-05-02 Bevattning Meddelande: Bevattningen startas under vecka 18.
2011-04-22 Styrelse och funktionärer uppdaterad.
2011-04-03 Protokoll från möten uppdaterad.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.
2010-10-16 Bevattning Meddelande: Bevattningen stängs av 16:e oktober.
2010-05-04 Bevattning Meddelande: Bevattningen startas med början 3:e maj.
2010-04-14 Protokoll från möten uppdaterad: nytt styrelsemötesprotokoll.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.
2010-03-06 Tips! angående ventilationssystemet.
2010-01-05 Tips! angående värmepumpar.
2009-12-04 Tips! angående köp av isolerglas.
2009-09-15 Bevattning Meddelande: Bevattningen stängs av helgen 19-20 sept.
2009-07-10 Tips! angående kontroll av anod i varmvattenberedare uppdaterat.
2009-05-19 En ny sida med Tips! skapad.
2009-04-14 Styrelse och funktionärer uppdaterad.
2009-04-11 Protokoll från möten uppdaterad: årsmötesprotokollet 2009 inlagt.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.
2009-04-11 Verksamhetsberättelse för 2008 inlagd.
2009-04-02 Kontaktuppgifter för nya styrelsen.
2009-03-04 Kallelse till årsmöte: årsmötet blir tisdagen 31 mars i Hammarö Utbildningscenter.
2009-02-04 Diskussionsforum skapat.
2008-11-16 Protokoll från möten uppdaterad: nytt styrelsemötesprotokoll.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.
2008-09-14 Bevattning Meddelande: Bevattningen stängs av under vecka 38.
2008-06-02 Bevattning Meddelande: Bevattning startad igen 1/6.
2008-06-01 Bevattning Meddelande: Bevattning avstängd 080531 kl1800. Reparation av kran på Dahliavägen planerad 1/6.
2008-05-18 Uppdaterat: Kom-ihåg lapp och e-postlista.
2008-05-17 Protokoll från möten uppdaterad: årsmötesprotokollet 2008 inlagt.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.
2008-05-15 Bevattning uppdaterad. Bevattningspumparna startades idag.
2008-05-11 Bevattning uppdaterad. Senarelagd start på grund av läckage.
2008-05-04 Bevattning uppdaterad beträffande start av bevattning.
2008-04-27 Redovisning för 2007 inlagd.
2008-04-25 Verksamhetsberättelse för 2007 inlagd.
2008-04-11 Kallelse till årsmöte: uppdatering.
2008-04-10 Kallelse till årsmöte: årsmötet blir torsdagen 24 april i Rackethallen.
2008-02-07 Lagt in en sida med information om tidpunkter för olika saker: kalender.
2008-01-06 Styrelse och funktionärer uppdaterad.
2007-08-26 Protokoll från möten uppdaterad: nytt styrelsemötesprotokoll.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.
2007-08-22 Bevattningen är igång igen.
2007-08-19 Bevattning: meddelande om avstängda pumpar p.g.a. läckage.
2007-07-07 Kabel-TV uppdaterad med information om analoga grundutbudet.
2007-05-27 Kabel-TV uppdaterad med länkar till information om analoga nätets nedsläcking.
2007-05-20 Samfällighetens stadgar har lagts in.
2007-05-16 Bevattning uppdaterad beträffande start av bevattning.
2007-05-05 Styrelse och funktionärer uppdaterad med styrelseområden och historik över tidigare styrelser.
2007-04-22 Bevattning uppdaterad. Tidpunkt för igångsättning av bevattning är ändrad.
2007-04-22 Protokoll från möten uppdaterad: nytt styrelsemötesprotokoll.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.
2007-04-22 Kom-ihåg lapp med kontaktuppgifter uppdaterad.
2007-04-19 Bevattning uppdaterad med preliminär tidpunkt för igångsättning.
2007-04-06 Protokoll från möten uppdaterad: årsmötesprotokollet 2007 inlagt.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.
2007-03-10 Kallelse till årsmöte kompletterad med revisionsberättelse.
2007-02-17 Kallelse till årsmöte samt bilagor inlagt.
2007-02-13 Protokoll från möten uppdaterad: nytt styrelsemötesprotokoll.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.
2006-11-28 Aktiviteter uppdaterat med information om grusplan/isbana.
2006-10-18 Kabel-TV uppdaterad med information beträffande hantering av fel.
2006-10-18 Samverkan uppdaterad med statusinformation beträffande inköp av isolerglas.
2006-09-25 Protokoll från möten uppdaterad: nytt styrelsemötesprotokoll.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt enligt tidigare meddelande.
2006-09-25 Servicegruppens bemanning ändrad.
2006-09-16 Kom-ihåg lapp med kontaktuppgifter inlagd. Skriv ut den !
2006-09-16 Bevattning uppdaterad med preliminär tidpunkt för avstängning.
2006-08-17 Samverkan uppdaterad med statusinformation beträffande inköp av isolerglas.
2006-08-06 Samverkan uppdaterad med statusinformation beträffande inköp av isolerglas.
2006-05-18

Protokoll från möten uppdaterad: nytt styrelsemötesprotokoll.
Användarnamn=halltorp, lösenord enligt tidigare meddelande.

2006-05-07 Samverkan uppdaterad beträffande inköp av isolerglas och sotning.
2006-04-23 Aktiviteter uppdaterat med Kvartersfotboll.
2006-04-20

Protokoll från möten uppdaterad.

2006-04-08 Styrelse och funktionärer uppdaterad.
2006-04-06 Förtydligat villkoren för att finnas med på e-postlistan på web-sidan.
2006-04-03 E-postlistan uppdaterad. Samverkan uppdaterad.
2006-04-02 Web-platsen skapad.

Hem


Uppdaterad 07 September 2021. webmaster@halltorp.nu