Tips: Rengöring av ventilationssystemet

Det är numera vars och ens ansvar att själv se till att ventilationskanalerna blir rengjorda. Ventilationen är viktig både för hälsan hos de som vistas i huset och för huset som sådant.

Förr kom det ju automatiskt en sotare med några års mellanrum och kontrollerade och rengjorde ventilationskanaler och fläkten på taket, men så är det alltså inte längre.

Hur ofta man bör rengöra ventilationen får man bestämma själv. En grundrekommendation är att rengöra med sex års mellanrum. Hur ofta rengöring behövs är dock beroende på vilken verksamhet man har i sitt hus; t.ex. om man lagar mycket mat behöver det rengöras oftare.

Det finns en lag om "Obligatorisk Ventilationskontroll" (OVK): "Förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem". En- och tvåbostadshus är dock undantagna från att göra regelbunden kontroll enligt denna lag, så man får alltså själv bestämma om och när man vill kontrollera ventilationen utifrån sitt behov. Det är Boverket som bestämmer hur ofta kontroller ska göras enligt OVK. Där kan man se att i flerbostadshus ska ventilationen besiktigas med sex års mellanrum, och det kan som sagt vara ett riktvärde även för en- och tvåbostadshus. Här är några länkar där man kan läsa mera:

Hem


Uppdaterad 30 March 2022 . webmaster@halltorp.nu