Tips: Värmepump - hur man ställer in den

Hej

För att få ut maximal besparing ska värmepumpen vara inställd på värmedrift och manuell fläkt minst medelhastighet. Elradiatorerna ska var nedställda minst ett par grader under värmepumpen eller så kan man stänga av de radiatorer som är i närheten av värmepumpen.

Ju högre fläkthastighet på innerdelen, desto högre COP och desto bättre värmespridning. Alla test utförs med maximal fläkthastighet för att COP ska bli så högt som möjligt. Ju lägre temperatur på kondensorn (innerdelen) desto högre COP. Samma sak gäller bergvärme, många stora element ger låg framledningstemp och hög COP. Temperaturgivaren sitter i innerdelen. Vid all drift så blir det lite varmare runt maskinens innerdel än i huset i övrigt. Vid autodrift så inträffar det att maskinen känner av sin egen värme och "tror" att jobbet är utfört, då sänker styrsystemet fläkten och på så sätt begränsar maskinen sin egen möjlighet att värma upp huset. Bäst inställning för att spara energi är värmeläge och fast inställd fläkt (så hög fläkt som möjligt). Man kan köra fläkten högt dagtid och sänka nattetid.

Ju högre fläkt desto bättre, men här kommer trivseln in. Jag kör fullt ös dagtid när ingen är hemma. Då ökar tempen och när kvällen kommer kan man sänka fläkten så man inte störs. Det kan var en fördel att köra värmepumpen lite hårdare på dagen när utetempen är lite högre, verkninggraden är ju bättre då.

En värmepumps verkningsgrad mäts i värmefaktor, även kallad COP (Coefficient Of Performance): hur mycket värmeenergi som genereras per tillförd elenergi. Om man exempelvis tillför 1 kWh el och får ut 4 kWh värmeenergi, så har man alltså en värmefaktor på 4 (COP 4).

Med vänlig hälsning/Ulf Hansen, Astervägen 19.

Hem


Uppdaterad 18 February 2019. webmaster@halltorp.nu