Styrelseområden

Enligt årsmötet 2001-03-26 är Hälltorp indelat i fem styrelseområden. Styrelseuppdraget roterar mellan dessa områden i tur och ordning, och varje område har hand om styrelsearbetet två år i taget. När ett område står i tur att ta över styrelsen så väljs en valberedning på det aktuella området. Val av valberedning sker på årsmötet ett år före val av ny styrelse. Praxis är att föregående styrelseordförande för området väljs till valberedning (se historik över tidigare styrelser och funktionärer).

Område Fastigheter
Område 1 Dahliavägen 1-24, Liljevägen 1-8
Område 2 Astervägen 1-26, 28, 30
Område 3 Astervägen 27, 29, 31-43, Vallmovägen 1-20
Område 4 Solrosvägen 1-24
Område 5 Malvavägen 1-24

Hem


Uppdaterad 30 March 2023. webmaster@halltorp.nu