Stadgar 2017

Klicka här för att läsa stadgarna.

Vid årsmötet 2017 antog Hälltorps samfällighetsförening nya stadgar vilka har godkänts och registrerats av Lantmäteriet. Anledningen till att uppdatera stadgarna var att få en korrekt referens till de samfälligheter som förvaltas av samfällighetsföreningen (samfälligheten för kabel-TV fanns inte när de gamla stadgarna antogs 1981). De nya stadgarna baserades på normalstadgar från Lantmäteriet 2017 och förutom uppdaterigen av referens till förvaltade samfälligheter så gjordes en del tillägg och förtydliganden, exempelvis när det gäller val av styrelse och firmatecknare. (De gamla stadgarna från 1981 finns att läsa här.)

Noteringar beträffande stadgarna:

(Stadgarna har pdf-format och kräver Adobe Reader för att läsas. Detta program finns vanligtvis installerat, men om så inte är fallet kan det laddas ned utan kostnad med hjälp av följande länk: https://get.adobe.com/se/reader/)

Hem


Uppdaterad 13 September 2021. webmaster@halltorp.nu