Stadgar 1981

Samfällighetsföreningens stadgar har överförts till pdf-format och finns att läsa här. Vid inmatning har största möjliga likhet med pappersoriginalet eftersträvats men den elektroniska versionen är inte en fotografisk avbild av originalet. Om det finns någon skillnad i betydelse mellan denna elektroniska version och pappersoriginalet, så är det pappersoriginalet som gäller.

Klicka här för att läsa stadgarna.

Noteringar beträffande stadgarna:

(Stadgarna har pdf-format och kräver Adobe Reader för att läsas. Detta program finns vanligtvis installerat, men om så inte är fallet kan det laddas ned utan kostnad med hjälp av följande länk: https://get.adobe.com/se/reader/)

Hem


Uppdaterad 13 September 2021. webmaster@halltorp.nu