Sotning av ventilationskanaler

Länkar på denna sida till information som innehåller uppgifter om leverantörer, priser etc. kräver lösenord:
Användar-id=halltorp och lösenord har alla medlemmar i samfällighetsföreningen fått via meddelande. Om du glömt lösenordet kontakta webmaster@halltorp.nu.

Varje fastighetsägare själv ansvarig för sotning av ventilationstrummor. Sådan sotning bör göras ca vart sjätte år. På Hälltorp har det vid ett antal tillfällen gjorts samordnade inköp av sotning för att få ett bättre pris. Det är upp till var och en att ta initiativ och göra en samordnad upphandling av sotning. Nedan finns information om gemensamma inköp.

- - - - - - -

Sotning 2014

Utskick: meddelande , beställningsblankett , meddelande-2
Samordnare: anders@famlundqvist.se

 

Sotning 2010

Utskick: meddelande
Samordnare: soren@torstensson.nu.

 

Sotning 2006

Utskick: meddelande
Samordnare: soren@torstensson.nu.

Hem


Uppdaterad 18 February 2019. webmaster@halltorp.nu