Skadad kabel

Kablarna i kabel-TV-nätet är s.k. koaxialkablar som är uppbyggda som ett "rör" för att leda elektriska signaler med höga frekvenser så att vi kan få skarpa TV-bilder och snabbt bredband. Koaxialkablarna har en mittledare och runtom sitter en rörformad ledare som kallas "skärm". Om en kabel skadas så kan de elektriska signalerna i kabeln få sämre kvalité eller stoppas helt.


När man ska gräva på sin tomt är det viktigt att titta på de kartor som finns över koaxialkablarna (och även fibernät och vattenledningar) på Hälltorp så att skador kan undvikas helt. Kontakta webmaster@halltorp.nu för att få inloggningsinformation.
Om oturen ändå är framme och man råkar skada en kabel (eller misstänker att en kabel kan ha blivit skadad) så ska det rapporteras till IT-gruppen eller till styrelsen så att skadan kan repareras på ett korrekt sätt så att både mittledaren och skärmen fungerar och lagningen blir helt tät. Om de elektriska signalerna får sämre kvalité så kan det leda till att TV-bilden försämras och att bredbandet ibland slutar fungera. Sådana fel kanske bara yttrar sig ibland t.ex. beroende på fuktighet och temperatur/tjäle i marken. Dessa typer av signalstörningar sprider sig i nätet och kan drabba många och är ofta svåra att hitta.

En korrekt lagning av en koaxialkabel visas på bilden nedan och kräver speciell utrustning:

Lagningen som visas på bilden nedan är inte acceptabel. Har man tur kan en sådan lagning fungera, men signalkvalitén blir dålig och svårupptäckta problem kan uppstå med tiden.
Denna typ av lagning får bara förekomma temporärt i väntan på att behörig tekniker från Tele2 kan göra en korrekt lagning.

Hem


Uppdaterad 26 April 2024. webmaster@halltorp.nu