Hälltorps problemlogg

Här kan du logga problem du har med ComHem-nätet (TV, bredband, telefon) eller bevattning.

Syftet med denna logg är att samla statistik över problem. Denna statistik används av samfällighetsföreningen för långsiktig planering och åtgärder.

Logga helst direkt varje gång problem dyker upp, då kan man se hur frekventa problemen är och om problem inträffar vissa tider.
Vid problem med bredbandet så gör ett test med http://www.bredbandskollen.se och skriv i loggen vilken hastighet som uppnås.

OBS! Om du har problem med ComHem-nätet som kräver omedelbar åtgärd måste du själv anmäla det till ComHem, och om det är problem med bevattningen som kräver omedelbar åtgärd måste du själv kontakta servicegruppen. Se komihåglappen för kontaktinformation.

Klicka här för att komma till problemloggen

Hem


Uppdaterad 18 February 2019. webmaster@halltorp.nu