Info om nytt gruppavtal med Tele2 med start 2024-04-01

Som också meddelats via våra elektroniska kanaler facebook och e-post så ska vi förnya gruppavtalet som Hälltorps samfällighetsförening har med Tele2 för bredband, TV och fast telefoni.
Eftersom uppsägningstiden är ett år så måste vi redan nu (mars 2023) göra klart det avtal som ska träda i kraft om drygt ett år, 2024-04-01.

Det nya avtal innebär att vi får en höjning av hastigheten på bredband från nuvarande 100/10 Megabit/sek till 250/50 Megabit/sek med samma prisnivå som nu. (För 2023 har vi betalat avgiften 2200 kr för hela året).

Viktigt: I och med det nya avtalet finns möjlighet att justera antalet medlemmar i gruppavtalet.

Meddelande om önskat utträde eller återinträde ska meddelas senast söndagen 2023-03-19 till Sören Torstensson (Solrosvägen 11, webmaster@halltorp.nu).
Urkoppling/inkoppling av de som går ur/in i gruppavtalet måste göras av behörig firma och kostnaden betalas av de berörda hushållen.

Den som håller på att sälja sitt hus ska vidarebefordra denna information till köparen !

/IT-gruppen Hälltorp

Hem


Uppdaterad 10 May 2023. webmaster@halltorp.nu