Meddelande angående fiberbeställning på Hälltorp

Beställningsläget 2021-04-09:
Lista på beställningar (95 beställningar).
Projekteringskarta.

Den officiella beställningstiden har nu passerat, men om någon missat att beställa eller ändrar sig framöver så får man
kontakta Anders Lindberg på Hammarö stadsnät (https://hammarostadsnat.se/kontakta-oss/) och höra om
det går att inkomma med en sen beställning till det pris vi fått, 8900 kr. Man kan självklart beställa efter att detta
installationsprojekt är klart, men då till ordinarie pris som för närvarande är 12900 kr.

Planen: Hammarö stadsnät anlitar entreprenören Andbjörk AB för grävningen. Planen är att Andbjörk AB 14:e april börjar
ringa och boka möte med alla som beställt fiber för att komma överens om hur grävningen från gatan in på tomten ska
göras. Efter att detta är bestämt så drar grävningen igång.

Hammarö stadsnät har uppmanats att prioritera de 28 hushåll som valt att gå ur gruppavtalet med ComHem så att
fibern kommer att vara igång i god tid innan det är dags att göra den fysiska urkopplingen från ComHem i slutet av året.
Vi hoppas dock att samtliga som beställt aktiv fiber kommer att vara igång tidigt under hösten.

En mycket viktig sak är att våra ComHem-kablar inte skadas i samband med fiberprojektet. Vi är 98 hushåll som
kommer att fortsätta använda ComHem-nätet framöver! Skador på koax-kablarna kan nämligen orsaka störningar
i hela ComHem-nätets funktion. Vårt ComHem-nät korsar ju gatorna på en del ställen där det kommer att dras fiber.
Därför har vi lämnat en karta över vårt ComHem-nät till Hammarö stadsnät som de skickat vidare till entreprenören
(förstora kartan så syns detaljerna bättre!).
Dessutom kan det ju vara så att den väg som man vill ha fibern dragen på sin tomt kommer att korsa den väg som
ComHem-kabeln är dragen. Då krävs största försiktighet vid grävandet! Tänk på detta redan när fiberdragningen
diskuteras med entreprenören. Vi måste alla hjälpa till att skydda ComHem-nätet. Kartan över nätet är tyvärr inte
så exakt, meddela soren@torstensson.nu om du hittar fel i kartan.
Dessutom är det några av de som lämnar ComHem-nätet som beställt kabel-TV modul för att kunna koppla
ihop en TV-fiber med koax-kablarna i huset. MEN att klippa av koax-kabeln och koppla den till fibern måste
man vänta med till efter att man kopplats ur från ComHem-nätet i slutet av året.

(Tidigare meddelanden kan du komma åt under "Uppdateringar".)

Hem


Uppdaterad 02 July 2021. webmaster@halltorp.nu