Kabel-TV, bredband och telefon

På Hälltorp finns ett kabel-TV-nät som nästan alla fastigheter är anslutna till. Tele2 (f.d. ComHem) är den operatör som levererar tjänster för TV, bredband och telefon i detta nät. Hälltorps samfällighetsförening har ett gruppavtal med Tele2 till förmånligt pris som omfattar följande tjänster:

För dessa tjänster tar samfällighetsföreningen ut en årlig avgift för att täcka avgiften som föreningen betalar till Tele2 för gruppavtalet. Föreningen betalar kvartalsvis i förskott till Tele2. Avgiften som medlemmarna i samfälligheten ska betala till föreningen beslutas vid föreningens årsmöte och betalas vid ett tillfälle per år. Medlemmarna ska betala till föreningen februari då inbetalningskort delas ut i postlådan. Det är viktigt att betala i tid för att kassaflödet mot Tele2 ska fungera. (Avgiften för bevattning debiteras samtidigt.)

Varje hushåll kan naturligtvis enskilt välja att abonnera på fler tjänster från Tele2 utöver det som ingår i gruppavtalet. TV-paket kan man beställa till ordinarie pris. Högre hastighet på bredband kan man också beställa och då får man ett prisavdrag motsvarande det bredbandsalternativ som ingår i gruppavtalet. Väljer man att ha abonnemang för fast telefon hos Tele2 så tillkommer endast samtalsavgifter och avgifter för eventuella tilläggstjänster för telefoni eftersom den fasta abonnemangsavgiften för telefoni ingår i gruppavtalet. När man gör tilläggsbeställningar så bör man för säkerhets skull nämna att man ingår i ett gruppavtal så att avgifter för tilläggsbeställningar blir rätt.

Alla som är med i gruppavtalet med Tele2 måste betala hela årsavgiften till samfällighetsföreningen oavsett om man utnyttjar tjänsterna från Tele2 eller inte. Gruppavtalet med Tele2 för kabel-TV, bredband och telefon löper i treårsperioder och förnyas automatiskt om det inte sägs upp. Uppsägningstiden är ett år. Styrelsen tecknade under 2020 ett nytt gruppavtal med Tele2 för perioden 2021-04-01 -- 2024-03-31. Antalet hushåll på Hälltorp som är med i gruppavtalet minskades då eftersom en del hushåll valt att använda Hammarö stadsnät istället. Styrelsen för Hälltorps samfällighetsförening kan bevilja att hushåll träder ur gruppavtalet med Tele2, men utträde kan endast ske vid gruppavtalets förnyande med tre års intervall och ett års uppsägning.

Observera att det är fastigheten som är delägare i samfälligheten (gemensamhetsanläggningen) för kabel-TV vilket innebär att man som person inte kan träda ur samfälligheten. Den/de som äger en fastighet på Hälltorp som är delägare i samfälligheten är automatiskt medlem i samfällighetsförening. Som fastighetsägare är man skyldig att betala årsavgiften till samfälligheten. Mycket viktigt är att om man säljer sin fastighet, så måste köparen informeras om samfälligheten och de förmåner och skyldigheter som finns. Fastighet som ännu inte är delägare i samfälligheten kan bli delägare mot en avgift som för närvarande är 1000 kr enligt beslut på årsmöte 2014-03-31. Styrelsen kan enligt ovan bevilja utträde ur gruppavtalet med Tele2 och då upphör skyldigheten att betala årsavgiften för gruppavtalet till samfällighetsföreningen. Även om man träder ur gruppavtalet med Tele2 är fastigheten fortsatt delägare i samfälligheten och servitutet för kablarna för kabel-TV fortsätter att gälla.

Om något fel uppstår:

Tips för att Tele2-nätet för kabel-TV och bredband ska fungera så bra som möjligt:

I november 2016 gjorde Tele2 (dåvarande ComHem) en stor service på nätet på Hälltorp och bytte all elektronik och åtgärdade ett antal fel.
I samband med denna service gjordes en ritning över skåp med elektronik på Hälltorp.
Här följer några tips för att kabel-TV-nätet ska fungera så bra som möjligt
:

Hem

Uppdaterad 13 September 2021. webmaster@halltorp.nu