Byte av isolerglas

Länkar på denna sida till information som innehåller uppgifter om leverantörer, priser etc. kräver lösenord:
Användar-id=halltorp och lösenord har alla medlemmar i samfällighetsföreningen fått via meddelande.

Isolerglas består av två eller flera glasrutor som sitter fast sammanfogade i en metallram och där mellanrummet mellan glasen är fyllt med en gas. Genom denna konstruktion så ger dessa glas en bättre värmeisolering än vanliga glasrutor. Efter ett antal år tenderar sammanfogningen att bli otät, vilket resulterar i att glasen blir "dimmiga" på insidan. När detta uppstår vill man oftast byta dessa isolerglas. På Hälltorp har det vid ett antal tillfällen gjorts samordnade inköp av isolerglas. Det är upp till var och en att ta initiativ och göra en samordning av ett inköp. Nedan finns lite information från ett tidigare inköp.

- - - - - - - -

Byte av isolerglas genomfördes under hösten 2006.

Under april 2006 har det kommit in ett antal intresseanmälningar om byte av isolerglas i fönstren. Ett meddelande har delats ut i brevlådan till alla som anmält intresse. Om det är några frågor kring detta så kontakta soren@torstensson.nu.

Hem


Uppdaterad 18 February 2019. webmaster@halltorp.nu