Föreningskunskap

Samfälligheterna på Hälltorp förvaltas av en samfällighetsförening. Det är samfällighetsföreningens styrelse som har ansvaret att driva föreningsarbetet. För detta arbete behövs kunskaper om hur föreningsarbete går till. Samfällighetsföreningens verksamhet styrs av lagar, stadgarna som föreningen antagit samt protokollförda beslut från föreningsstämma. Inom dessa ramar kan styrelsen agera. Här finns länkar där man kan läsa om föreningar och styrelsearbete.

Hem


Uppdaterad 07 May 2021. webmaster@halltorp.nu