E-postlista

Styrelsen för samfällighetsföreningen har en e-postlista över föreningens medlemmar (interna listan), som används för att skicka ut information. För närvarande har ca 75 medlemmar av totalt 128 meddelat sin e-postadress. Ännu måste alltså information (kallelser, årsmötesprotokoll, o dyl) delas ut på papper i brevlådan.

När listan blivit mer komplett kan vi begränsa pappers-informationen. Därför uppmanas alla som har tillgång till e-post (och regelbundet använder den) att meddela sin e-postadress. Alltså, du som bor på Hälltorp, meddela till webmaster@halltorp.nu om du skaffar e-postadress, är ny-inflyttad eller om din e-postadress ändras.

Det finns också en web-lista med e-postadresser som du kan ladda ned genom att klicka på någon av länkarna här nedanför. Syftet med web-listan är att alla boende på Hälltorp lätt ska kunna hitta e-postadressen till sina grannar. Endast de som uttryckligen godkänt att de vill vara med på listan på webben finns med. Vill du att din e-postadress ska finnas på web-listan så meddela webmaster@halltorp.nu.

Här är länkar att klicka på för att ladda ned web-listan: pdf-format eller excel-format.

Det kommer ibland undringar av typen "jag har meddelat min e-postadress, men den finns inte med på listan". Men observera att det finns två listor, interna listan som styrelsen har för utskick, och web-listan som kan laddas ner av alla (i hela världen!) från web-sidan. Alla som meddelat sin e-postadress finns med på interna listan. På web-listan finns bara de som uttryckligen svarat att de vill vara med på listan på webben. Detta uttryckliga samtycke krävs p.g.a. Personuppgiftslagen.

Det finns också e-post-listor till funktionärer inom samfälligheten för att underlätta när man ska skicka e-post till någon viss grupp.

Hem


Uppdaterad 18 February 2019. webmaster@halltorp.nu