Bevattning

På Hälltorp finns en bevattningsanläggning för trädgårdsbevattning som nästan alla fastigheter anslutit sig till. Vatten pumpas upp från en pumpstation nere vid Djupsundsviken. Det ska finnas en servicegrupp med minst två personer som sköter det praktiska arbetet med bevattningsanläggningen.

För drift och underhåll av bevattningtsanläggningen tar samfällighetsföreningen ut en årlig avgift. Avgiften beslutas för varje år vid föreningens årsmöte och betalas vid ett tillfälle per år (i februari) då inbetalningskort delas ut i postlådan. (Avgiften för kabelnätet debiteras samtidigt.)

Man ska i första hand kontakta servicegruppen om det uppstår något fel på bevattningsanläggningen, t.ex. läckage, dåligt tyck, etc.
Om servicegruppen inte går att nå försöker man kontakta någon i styrelsen.

Kontaktuppgifter för rapportering av fel till servicegruppen och styrelsen finns på denna kom-ihåg lapp (skriv ut den !).

Fastighet som ännu inte är delägare i samfälligheten (gemensamhetsanläggninen) för bevattning kan bli delägare mot en avgift som för närvarande är 6000 kr enligt beslut på årsmöte 2014-03-31.

Karta över bevattningsanläggningen. Studera kartan som visar var ledningarna i bevattningsanläggningen går. Viktigt när du ska gräva !

Regler för bevattningsanläggningen.

Arbetsuppgifter för servicegruppen.

Instruktioner för hantering av bevattningsanläggningen (kräver inloggning med användarnamn=halltorp och lösenord enligt meddelande)

Hem


Uppdaterad 13 September 2021. webmaster@halltorp.nu