Beslutsunderlag gruppavtal 2017

Här finns beslutsunderlag framtaget av IT-gruppen angående frågan om gruppavtalet med ComHem ska förlängas ytterligare en treårsperiod eller ej.
Styrelsen för samfällighetsföreningen tar beslut om detta. Innan styrelsen beslutar skickas meddelande till samfällighetens medlemmar via e-post och facebook för att få in synpunkter.

När det gäller prisjämförelser för tjänster (TV/bredband/telefoni) är det svårt att göra en rättvis jämförelse eftersom tjänster/paket skiljer sig åt både innehållsmässigt och tekniskt.
Genom att ladda ner excel-filen kan man själv knappa in priser på de tjänster man är intresserad av.

Hem

Uppdaterad 18 February 2019. webmaster@halltorp.nu