Styrelse och funktionärer 2019-2021 (område 1 )

Styrelsens uppgift är att sköta förvaltningen av kabel-TV-anläggningen och bevattningsanläggningen.

Hälltorp är indelat i fem styrelseområden. Under perioden 2019-2021 är det område 1 (Dahliavägen 1-24, Liljevägen 1-8) som bemannar styrelsen.

Funktion
Namn
Adress
Tel
Mobil
E-post
Styrelsen: Ordförande Lennart Larsson Dahliavägen 17
054-510311
070-5666518
Styrelsen: Kassör

Jan Bergman

Liljevägen 1
070-4596146
Styrelsen: Sekreterare Fredrik Rask Liljevägen 4
054-219939
070-6573741
Styrelsen: Ledamot Andreas Janliden Dahliavägen 4
073-4007763
Styrelsen: Suppleant Mats Lundstedt Dahliavägen 22
054-190622
070-2206759
Styrelsen: Suppleant Ulf Ström Dahliavägen 5  
070-5621328
     

Revisor Ulrica Frykemo Solrosvägen 21
054-2025213
070-2249155
Revisor Hans Nilsson Solrosvägen 8
054-519932
070-5165311
     
Servicegrupp Niklas Karlsson Dahliavägen 10
0706-779622
Servicegrupp Jan Sandberg Dahliavägen 14
054-516064
070-7661642
Servicegrupp Jan Eklund Dahliavägen 16

054-510243

070-6587592
     
IT-gruppen (sammank.) Sören Torstensson Solrosvägen 11
070-5570044
IT-gruppen Anders Lundqvist Astervägen 41
054-517341
070-2106181
IT-gruppen Niklas Molander Malvavägen 18
054-517300
070-4835837
IT-gruppen Anders Karlsson Malvavägen 7
054-2028772
070-3085424
IT-gruppen Fredric Saxerud Astervägen 11
070-9932810
IT-gruppen Fredrik Rask Liljevägen 4
054-219939
070-6573741
Web-ansvarig Sören Torstensson Solrosvägen 11
070-5570044

Det finns e-postlistor till funktionärer inom samfälligheten för att underlätta när man ska skicka e-post till någon viss grupp.

Föregående styrelse.

Historik över tidigare styrelser och funktionärer.

Hem


Uppdaterad 14 May 2019 . webmaster@halltorp.nu