Meddelande angående fiberanslutning på Hälltorp

Ett meddelande med information och en enkät om fiberanslutning på Hälltorp har delats ut till alla hushåll på Hälltorp 2020-06-24. Detta meddelande finns också här som du kan läsa och skriva ut. Det är viktigt att alla svarar på enkäten så att styrelsen för Hälltorps samfällighetsförening och IT-gruppen får en total bild över vilka önskemål som finns.

Svar på enkäten från alla är en förutsättning för att kunna få slutgiltiga offerter från fiberleverantör samt från ComHem för dem som önskar fortsätta använda nuvarande nät.

IT-gruppen har nu (2020-06-28) gjort ett material med information och prisjämförelser för bredband och TV på fibernät. En exakt jämförelse mellan olika alternativ är svår att göra särskilt för TV eftersom produkterna skiljer sig. Men förhoppningsvis ger detta material en känsla för prisnivåerna. Observera att detta bara är exempel. Var och en måste själv ta reda på detaljer om de tjänster som man själv är mest intresserad av.

Hem


Uppdaterad 28 June 2020. webmaster@halltorp.nu