Kabel-TV, bredband och telefon

På Hälltorp finns ett kabel-TV-nät som nästan alla fastigheter är anslutna till. ComHem är den operatör som levererar tjänster för TV, bredband och telefon i detta nät. Hälltorps samfällighetsförening har ett avtal med ComHem om gruppabonnemang till förmånligt pris som omfattar följande tjänster:

För dessa tjänster tar samfällighetsföreningen ut en årlig avgift för att täcka avgiften som föreningen betalar till ComHem för gruppabonnemanget. Föreningen betalar kvartalsvis i förskott till ComHem. Avgiften som medlemmarna i samfälligheten ska betala till föreningen beslutas vid föreningens årsmöte och betalas vid ett tillfälle per år. Medlemmarna ska betala till föreningen februari då inbetalningskort delas ut i postlådan. Det är viktigt att betala i tid för att kassaflödet mot ComHem ska fungera. (Avgiften för bevattning debiteras samtidigt.)

Varje hushåll kan naturligtvis enskilt välja att abonnera på fler ComHem-tjänster utöver det som ingår i gruppabonnemanget. Digital-TV paket kan man beställa till ordinarie pris. Högre hastighet på bredband kan man också beställa och då får man ett prisavdrag motsvarande det bredbandsalternativ som ingår i gruppabonnemanget. Väljer man att ha abonnemang för fast telefon hos ComHem så tillkommer endast samtalsavgifter och avgifter för eventuella tilläggstjänster för telefoni eftersom den fasta abonnemangsavgiften för telefoni ingår i grundabonnemanget. När man gör tilläggsbeställningar så bör man för säkerhets skull nämna att man ingår i ett gruppabonnemang så att avgifter för tilläggsbeställningar blir rätt.

Oavsett om man utnyttjar tjänsterna eller inte så måste man betala hela årsavgiften till samfällighetsföreningen. Observera att det är fastigheten som är delägare i samfälligheten vilket innebär att man som person inte kan träda ur samfälligheten. Den/de som äger en fastighet på Hälltorp som är delägare i samfälligheten är automatiskt medlem i samfällighetsförening. Som fastighetsägare är man skyldig att betala årsavgiften till samfälligheten. Mycket viktigt är att om man säljer din fastighet, så måste köparen informeras om samfälligheten och de förmåner och skyldigheter som finns. Fastighet som ännu inte är delägare i samfälligheten kan bli delägare mot en avgift som för närvarande är 1000 kr enligt beslut på årsmöte 2014-03-31.

Avtalet med ComHem för kabel-TV, bredband och telefon löper i treårsperioder och förnyas automatiskt om det inte sägs upp. Uppsägningstiden är ett år. Styrelsen beslutade under 2017 att gå vidare med avtalet under perioden 2019-2021. Beslutsunderlag. Beslut på styrelsemöte.

Om något fel uppstår:

Tips för att nätet för kabel-TV och bredband ska fungera så bra som möjligt:

I november 2016 gjorde ComHem en stor service på nätet på Hälltorp och bytte all elektronik och åtgärdade ett antal fel.
I samband med denna service gjordes en ritning över skåp med elektronik på Hälltorp.
Här följer några tips för att kabel-TV-nätet ska fungera så bra som möjligt
:

Hem

Uppdaterad 12 May 2019. webmaster@halltorp.nu