Anläggningskartor

Kartorna över kabel-TV-nätet och bevattningsledningarna på Hälltorp har scannats in och går att ladda ned från denna sida. Var och en kan alltså ta reda på var kablar/ledningar går och därmed minska risken för skador vid grävning och liknande.

Klicka på nedanstående länkar för att ladda ned kartorna (högerklicka på länken och spara den på din hårddisk).
Varning! Filerna är mycket stora så om man inte har bredband tar det lång tid att ladda ned filerna.

Kartan över kabel-TV-nätet är en pdf-fil, ca 5 Mbyte stor. Klicka här för att ladda ned filen.

Kartan över bevattningsanläggningen är en pdf-fil, ca 27 Mbyte stor. Klicka här för att ladda ned filen.

(Filerna har pdf-format vilket kräver Adobe Reader för att titta på kartorna. Detta program finns vanligtvis installerat, men om så inte är fallet kan det laddas ned utan kostnad med hjälp av följande länk: http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep2_allversions.html.)

Hem


Uppdaterad 18 February 2019. webmaster@halltorp.nu